Akupunkturzonen       

 

 

 

 

Behandling med Akupunkur2000 (nu AcuNova)

Akupunktur2000 adskiller sig fra den traditionelle kinesiske akupunktur, idet man her kun bruger leddene i kroppen til at sætte nåle i. Hvert led afspejler hele kroppen som et mikrosystem, akkurat ligesom fødderne afspejler hele kroppen i Zoneterapi og øret i Øreakupunktur.

 
Systemet virker ved at sende signaler til hjernen vha. nålene. Herefter frigives forskellige hormoner, som hjælper til at helbrede kroppen, hvor den har brug for det.

Akupunktur 2000 er velegnet til smerter (kroniske som akutte), spændinger og skader af forskellig art i kroppen.

Akupunktur2000 kan gives som behandling alene, men den er meget effektiv som supplement til andre behandlingsformer. 

 

 

 

Akupunkturzonen © 2011 • Line K. Buhl • Sankt Ols Gade 10C, Baghuset, 4000 Roskilde

www.kroppenibalance.dk 

klinik@kroppenibalance.dk